The essence od nature

EU PROW"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu opracowanie innowacyjnej technologii przemysłowego wytworzenia, rozpuszczenia oraz podania ozonu na owoc oraz opracowanie udoskonalonej innowacji marketingowej w formie komunikatorów informujących, że jabłko zostało poddane procesowi ozonowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania m16 Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: produkt w postaci jabłka o obniżonej zawartości pozostałości środków ochrony roślin, grzybów, bakterii i wirusów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości owocu

Celem operacji jest opracowanie innowacyjnej technologii przemysłowego wytworzenia, rozpuszczenia oraz podania ozonu na owoc, w ramach której powstanie udoskonalony produkt w postaci jabłka o obniżonej zawartości pozostałości środków ochrony roślin, grzybów, bakterii i wirusów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości owocu.
Celem operacji jest również opracowanie udoskonalonej innowacji marketingowej w formie komunikatorów (sticker oraz kod QR) informujących klienta o tym, że kupowane jabłko zostało poddane procesowi ozonowania. Realizacja operacji pt. „Poprawa jakości i zdrowotności jabłek poprzez zmniejszenie pozostałości środków ochrony roślin, w tym pestycydów oraz grzybów, bakterii i wirusów przy wykorzystaniu technologii ozonowania” w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020. Operacja realizowana przez grupę operacyjna pod nazwą „Grupa Operacyjna na Rzecz Zdrowych Jabłek”.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 3 830 246PLN